świetlica

Konkurs plastyczny “Kartka Wielkanocna”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Kartka Wielkanocna”. 

Regulamin  konkursu:

 • Organizator – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesnej

Cele konkursu :

 • prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
 • kultywowanie tradycji wielkanocnych

 3. Uczestnicy:

 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas I – III.

4.Warunki udziału w konkursie:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki wielkanocnej.
 • Technika wykonania dowolna.
 • Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie   jedną pracę konkursową .
 • Format kartki nie może być większy niż A4.
 • Praca konkursowa musi zostać nadesłana w formie zdjęcia lub skanu.  
 • Do każdej pracy należy dołączyć  metryczkę zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasę. ( Załącznik nr 1 ).

 5. Sposób i termin składania prac :

 • Prace konkursowe należy  wysłać drogą elektroniczną  do 03.04.2020 r.  na adres swietlicabiesna@gmail.com
 • Zdjęcie powinno być przesłane w formacie *png, *jpg, *jpeg lub*gif .
 • Nazwiska zwycięzców oraz ich prace zostaną opublikowane na stronie szkoły 9.04.2020r.    ( zakładka świetlica)

6. Ocena prac:

 • Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 • Kryteria ocen: pomysłowość, wkład własny ucznia, estetyka, wykorzystanie różnych materiałów
 • Komisja Konkursowa przyzna 3 nagrody główne i wyróżnienia.
 • Wyniki konkursu (wraz ze zdjęciami wszystkich prac) zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

7.Nagrody:

 • Autorzy nagrodzonych  prac otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

 8. Postanowienia końcowe:

Udział w konkursie/przesłanie pracy drogą elektroniczną oznacza zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora oraz umieszczenia danych i zdjęcia pracy na stronie internetowej Organizatora .(Załącznik nr2)

 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 • Koordynator konkursu: Agata Obrzut

 

Pliki do pobrania