Archiwum

Wydawanie zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty

W dniu 31 lipca 2020 roku zapraszamy, naszych Absolwentów, uczniów klasy 8 na rozdanie zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Wydawanie zaświadczeń odbędzie się od godz. 9.00 do 10.00.

Prosimy o przybycie z własnym długopisem celem pisemnego potwierdzenia odebrania dokumentu. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie szkoły oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku.

Jednocześnie przypominamy również, że odebrane zaświadczenie (kopie) należy w terminie do 4 sierpnia 2020 r.  dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej.

12 sierpnia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe opublikują listy osób zakwalifikowanych.

W dniach od 13 do 18 sierpnia 2020 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej i dostarczyć oryginały dokumentów.