Archiwum

Ewakuacja

W dniu 28 września 2020 r. w trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.

Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki. Tam wysłuchali  krótkiego wystąpienia Pana Józefa Bogusza – naczelnika OSP Biesna, który podkreślił, iż takie alarmy próbne to bardzo ważna kwestia. Przygotowują nas one do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.