Bez kategorii

„Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminami, m.in Gminą Łużna realizuje Projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej