Archiwum

Powrót do szkoły

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dniem 18 stycznia do szkoły wracają uczniowie klas I-III. Co nas czeka po powrocie?

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, z dniem 18 stycznia do szkoły wracają uczniowie klas I-III. W związku z tym opracowano wytyczne, które w dużej mierze opierają się na zasadach przedstawionych nam już wcześniej. W zakładce Dokumenty znajdują się dokładne zasady opracowane na potrzeby naszej szkoły. Ponadto:

  1. W szkole nadal działa świetlica szkolna (zakładka Świetlica szkolna). Proszę pamiętać, że spotykają się tam uczniowie z różnych klas, dlatego dla zapewnienia im bezpieczeństwa prosimy, aby korzystały z niej dzieci dla których jest to niezbędne.
  2. W chwili obecnej zawieszona jest działalność Placówek Wsparcia Dziennego.
  3. W celu zachowania reżimu sanitarnego, prosimy nie wchodzić na górny korytarz szkolny. Przy drzwiach będzie nauczyciel, który zadba o Państwa dziecko.
  4. Proszę o zapewnienie dzieciom ochrony ust i nosa również na terenie szkoły. Pamiętajmy, że wychodząc na spacer lub przebywając w częściach wspólnych dzieci muszą zasłonić usta oraz nos.
  5. Proszę zgłaszać na nowo dzieci, które będą chciały skorzystać z obiadów. Celem nieodpłatnego korzystania należy na nowo złożyć stosowną dokumentację w GOPS w Łużnej.

                                                                                                                                                                                 Brygida Habaj

 p.o. Dyrektor Szkoły

Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Biesnej