Archiwum

Pomoc dla pogorzelców z Szymbarku

Drodzy Państwo,

Nasza szkoła włącza się do akcji „Pomoc pogorzelcom”. Prosimy o wsparcie rodziny z Szymbarku, która w wyniku pożaru straciła wszystko. Tych z Państwa, którzy zechcą pomóc zapraszamy do dokonywania wpłat na następujący rachunek bankowy: 

05 8795 0005 3001 0009 2568 0001 (Bank Spółdzielczy w Gorlicach)

Właściciel rachunku: Komitet Pomocy Pogorzelcom z Szymbarku

Tytuł wpłaty: darowizna

Wpłaty dokonywane w kasie Banku będą bezpłatne.

Do 26 stycznia można również przynosić do naszej szkoły dary, które chcielibyście Państwo przekazać poszkodowanej rodzinie. Od koordynatora gminnego dowiedzieliśmy się, iż nie potrzeba na chwilę obecną odzieży oraz obuwia. Potrzeb jest jeszcze bardzo dużo, co przedstawia poniższa tabela, dlatego zachęcamy do pomocy. 

Z góry dziękujemy za zaangażowanie i okazane serce.

Pamiętajmy, że dobro wraca podwójnie.

Brygida Habaj

                                                                                                                      p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                                                      im. Jana Pawła II w Biesnej

.