Aktualności

Organizacja nauczania hybrydowego

ORGANIZACJA NAUCZANIA HYBRYDOWEGO dla uczniów klas I-III od dnia 26 kwietnia 2021 r.

  1.  Od dnia 26 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I-III przechodzą na naukę
    w systemie hybrydowym, co oznacza, że zajęcia będą się odbywać naprzemiennie w systemie stacjonarnym i zdalnym.
  2. Wszystkie zajęcia odbywają się według obowiązującego dotychczas tygodniowego planu lekcji.
  3. Dla uczniów uczących się w trybie stacjonarnym (w szkole) zorganizowane będą zajęcia świetlicowe:

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-10.00

08.00-10.35

 

  • od 11.30

 

        4. Dla zapisanych uczniów, w ramach świetlicy środowiskowej organizowane będą zajęcia w następujących godzinach:

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

  • od 12.30
 od 12.30 od 12.30 od 13.30 od 13.30

 

        5. Harmonogram organizacji zajęć hybrydowych w okresie od 26 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Dzień tygodnia

Klasa

Nauczanie stacjonarne

Nauczanie zdalne

Poniedziałek

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

Wtorek

Kl. 3

Kl. 1

Kl. 2

Środa

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

Czwartek

Kl. 3

Kl. 1

Kl. 2

Piątek

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3