Aktualności

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Już 01 września, a więc w środę rozpoczynamy nowy rok szkolny.

OGŁOSZENIE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej odbędzie się dnia 01 września 2021 r. (środa) w następującym porządku:

  • 8.00 – Msza Święta w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Siedliskach;
  • 9.00 – Spotkanie Wychowawców z uczniami i Rodzicami (w przypadku oddziału przedszkolnego oraz klasy I)  w salach:

Klasa

Numer sali

Oddział przedszkolny

4

Klasa I

3

Klasa II

2

Klasa III

Klasa IV

1

Klasa V

5

Klasa VI

sala przy stołówce szkolnej

Klasa VII

Klasa VIII

6

 

Spotkania z wychowawcami odbędą się z  zachowaniem reżimu sanitarnego. Nowe wytyczne oraz procedury sanitarne i higieniczne na rok szkolny 2021/2022 zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS. Każdy uczeń oraz rodzic mają obowiązek się z nimi zapoznać.