Aktualności

Organizacja pracy szkoły ze względu na sytuację pandemiczną w kraju

Ze względu na pandemię COVID-19 ustala się zasady organizacji pracy szkoły opracowane na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny. Zasady te obowiazują od dnia 01 września 2021 r. do odwołania

Pliki do pobrania