Bez kategorii

Odkrywam Małopolskę

Gmina Łużna uzyskała dofinansowanie na organizację i przeprowadzenie wycieczek dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Łużna, w ramach projektu pn. „Odkrywam Małopolskę”, który realizowany jest w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Cele realizacji Projektu:

a) poznanie własnego regionu – Małopolski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz wzbogacenie wiedzy o regionie,

b) promocja Małopolski, jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne i przyjaznego dla uprawiania turystyki aktywnej oraz różnych form rekreacji i sportu,

c) kształtowanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych, rozwój zainteresowań i uzdolnień,

d) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, 

e) zachęcenie do aktywnych form spędzania czasu, poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

 

Oczekiwane rezultaty realizacji projektu to:

a) zorganizowanie atrakcyjnej wyjazdowej wycieczki szkolnej,

b) wzrost poziomu wiedzy o Małopolsce u uczestników wycieczki,

c) utrwalenie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu,

d) pobudzenie turystyki szkolnej, a tym samym wsparcie zarówno dla organizatorów turystyki, jak i przewodników, przewoźników, obiektów noclegowych, gastronomicznych, atrakcji turystycznych oraz instytucji kultury i nauki.

 

Już wkrótce uczniowie naszej szkoły również wezmą udział w wycieczkach dofinansowanych w ramach projektu “Odkrywam Małopolskę”. Zapraszamy na zapoznanie się z relacją z wycieczek w kolejnych artykułach.