Aktualności

Zmiany w Stypendiach Wójta

Zmiany w Regulaminie określającym zasady udzielania Stypendium Wójta Gminy Łużna dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Łużna. 

Uchwałą nr XVL/340/21 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Łużna Rada Gminy Łużna zatwierdziła zmiany w tymże regulaminie. Zapraszam do zapoznania się z treścią przyjętego Regulaminu.

Pliki do pobrania