Aktualności

PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

27 września 2022 r. w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników.

Ćwiczenia te miały na celu uświadomienie (przede wszystkim uczniom), jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw.

Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy sprawnie opuścili budynek szkoły. Podczas akcji priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowali wszelkie środki bezpieczeństwa, doskonale znali drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawili się na miejscu zbiórki.

Podkreślamy, iż takie alarmy próbne to bardzo ważna kwestia, która przygotowuje nas do odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że cała społeczność szkolna, doskonale wie, jak się zachować w takich sytuacjach. fot.: KJB, K. Bogusz