RATOWNICY CZYTELNICTWA

W roku szkolnym 2022/23 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesnej przystąpiła do programu RATOWNICY CZYTELNICTWA realizowanego przez Fundację Powszechnego Czytania. W tym roku hasło przewodnie akcji to “Wszystkie ręce na pokład”. Celem akcji jest propagowanie czytelnictwa przez wspólne akcje angażujące środowisko uczniów, rodziców i nauczycieli. Wizja akcji to wszechstronny rozwój, troska o otaczający nas świat i wspólne relacje.
W ramach Programu nasza placówka podejmie działania na rzecz czytelnictwa w następujących obszarach:
1) działania skierowane do dzieci,
2) akcje rozwijające kompetencje nauczycieli,
3) inicjatywy czytelnicze skierowane do rodziców uczniów,
4) budowanie wspólnoty szkolnej wokół czytelnictwa,
5) współpraca szkoły z zewnętrznymi instytucjami  (realizacja tego obszaru jest nieobowiązkowa).
Działajmy razem i czytajmy dla wspólnego rozwoju!