Aktualności

Wręczenie nagród w konkursie na okładkę “Ballad i romansów” Adama Mickiewicza

W październiku uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w konkursie polegającym na zaprojektowaniu okładki “Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.
Konkurs ten był jednym z elementów projektu pn. “I ja to słyszę i ja tak wierzę – romantyczne przesłanie Adama Mickiewicza na łużańskiej scenie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
25 października 2022 r. spośród wielu prac, które zgłoszono do konkursu, Jury wybrało dziewięć najlepszych.
Podium przedstawia się następująco:
         I miejsce: Justyna Krok (SP Biesna)
         II miejsce: Patrycja Skrobot
        III miejsce: Oliwier Obrzut (SP Biesna)
Ponadto wyróżnienia otrzymali: Maria Gryboś, Milena Krok (SP Biesna), Aleksandra Szczerba, Bartosz Urbanek (SP Biesna), Wojciech Wojtanek (SP Biesna) oraz Kinga Wiejaczka (SP Biesna).
14 listopada w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Biesnej nasi laureaci oraz uczniowie wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.
Skład Jury:
Jan Wypasek – nauczyciel,
Henryk Waląg – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej,
Mirosław Rząca – Kierownik Biblioteki Publicznej w Łużnej.
Główne kryteria oceny prac konkursowych:
– zgodność pracy z tematyką konkursu;
– kreatywność;
– różnorodność zastosowanych technik;
– estetyka wykonania.
Serdecznie gratulujemy!!!