Aktualności

Wycieczka do kina “Kolory” w Gorlicach

W listopadowy, słoneczny wtorek klasy młodsze oraz część dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawczyniami udały się do kina “Kolory” w Gorlicach, by wspólnie obejrzeć film animowany pt. „Nel i tajemnica kurokota”. Głównym celem i założeniem programowym było: przede wszystkim kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu, a także integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej. Dodatkową atrakcją była wizyta w sali zabaw “Robinson”, gdzie każdy miał możliwość rozładować energię oraz rozwijać swoją sprawność fizyczną. Wyczerpani, ale pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do szkoły.