Dokumenty

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej

Zapytanie ofertowe

.pdf
Pobierz plik

Załączniki nr 1-4 do zapytania ofertowego

.doc
Pobierz plik

Załącznik nr 5 - Istotne warunki zamówienia

.doc
Pobierz plik

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

.doc
Pobierz plik

Załącznik nr 7 - powierzenie danych

.doc
Pobierz plik