Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biesnej informuje,
że rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej
oraz do Przedszkola w Biesnej.

 

 • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Termin rekrutacji:

od 15 lutego 2023 r. do 03 marca 2023 r. można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola
wraz z załącznikami.

Rekrutacja obejmuje dzieci:

 • z odroczonym obowiązkiem szkolnym,
 • sześcioletnie (urodzone w 2017 roku)
 • pięcioletnie (urodzone w 2018 roku),
 • czteroletnie (urodzone w 2019 roku),
 • trzyletnie (urodzone w 2020 roku)

 

 • REKRUTACJA DO KLASY I

Termin rekrutacji:

 • od dnia 06 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. można składać zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej
  (dotyczy dzieci z obwodu szkoły).
 • od dnia 06 lutego 2023 r. do 03 marca 2023 r. można składać wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły  podstawowej (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły).

Zgłoszenia i wnioski obejmują dzieci:

 • 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 • 6 letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Klauzula informacyjna

.docx
Pobierz plik

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

.docx
Pobierz plik

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

.docx
Pobierz plik

Zgłoszenie kandydata do klasy I

.docx
Pobierz plik

Potwierdzenie woli

.docx
Pobierz plik

Wniosek o przyjęcie do klasy I

.docx
Pobierz plik

Oświadczenie rodzice

.doc
Pobierz plik

Potwierdzenie woli - oddział przedszkolny

.docx
Pobierz plik

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

.docx
Pobierz plik