Aktualności

Wyjazd na basen

W dniu 05 maja uczniowie naszej szkoły z klasy IV, V, VI  w ramach lekcji wychowania fizycznego uczestniczyli w zajęciach na basenie. Wycieczka została zorganizowana w celu kształtowanie nawyków prozdrowotnych, kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju oraz wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego. Wycieczka na basen była świetną zabawą i integracją. Ćwiczenia i zabawy w wodzie w bezpieczny i przyjazny sposób oswajają z nowym środowiskiem, pozwalają pokonać strach i opór przed wodą. Uczniowie pod opieką ratowników i opiekunów mogli doskonalić umiejętność pływania.

Czas spędzony na basenie był dobrym sposobem na relaks. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka wycieczka.

Opiekunami wyjazdu byli pani mgr Alicja Płazińska oraz  pan mgr Grzegorz Stabach.

Oprac. i fot.: A. Płazińska