Wybory do SU 2023/2024

Reprezentacja Samorządu Uczniowskiego, czyli szkolni liderzy są ważną grupą, mającą wpływ na to jak wygląda szkolne życie. By zatem wybrać odpowiednie osoby do tej grupy, ważne jest przeprowadzenie kampanii wyborczej, która pozwoli poznać kandydatów oraz ich pomysły na to, co planują zrobić dla szkoły i uczniów, gdyż proces wyborczy powinien być także czasem dyskusji uczniów nad wizją życia szkolnego.

W czwartek 21 września 2023r. wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w demokratycznych wyborach  do Samorządu Uczniowskiego. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać głos na swojego kandydata.

Wyniki głosowania są następujące:

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Nikola Sroka 7a (SP)
Zastępca Przewodniczące: Justyna Wojnarska 6a (SP)
Sekcja dekoracyjna:
Nikola Stec 4a (SP)
Anna Szczepanik 5a (SP)
Anna Agnieszka Warzecha 4a (SP)
Nikola Marta Wiejaczka 5a (SP)
Paulina Marianna Ziomek 6a (SP)
Sekcja techniczna:
Oliwier Wojciech Obrzut 8a (SP)
Gabriel Józef Stec 8a (SP)
Ksawery Szura 7a (SP)