REKRUTACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biesnej informuje,
że rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej
oraz do Przedszkola w Biesnej.

 

 • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA (nadal dysponujemy wolnymi miejscami)

Termin rekrutacji:

od 19 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola
wraz z załącznikami.

Rekrutacja obejmuje dzieci:

 • z odroczonym obowiązkiem szkolnym,
 • sześcioletnie (urodzone w 2018 roku)
 • pięcioletnie (urodzone w 2019 roku),
 • czteroletnie (urodzone w 2020 roku),
 • trzyletnie (urodzone w 2021 roku).

 

 • REKRUTACJA DO KLASY I (nadal dysponujemy wolnymi miejscami)

Termin rekrutacji:

 • od dnia 5 lutego 2024 r. do 16 lutego 2024 r. można składać zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej (dotyczy dzieci z obwodu szkoły),
 • od dnia 19 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. można składać wnioski o przyjęcie
  do klasy I szkoły podstawowej (dotyczy dzieci z poza obwodu szkoły).

Zgłoszenia i wnioski obejmują dzieci:

  • 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym;
  • 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
   z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Klauzula informacyjna przedszkole

Pobierz plik
.docx

Klauzula informacyjna SP

Pobierz plik
.docx

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Pobierz plik
.docx

Zgłoszenie kandydata do klasy I

Pobierz plik
.docx

Potwierdzenie woli

Pobierz plik
.doc

Wniosek o przyjęcie do kl. I

Pobierz plik
.docx

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Pobierz plik
.docx

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Pobierz plik
.docx

Potwierdzenie woli - oddział przedszkolny

Pobierz plik
.doc

Oświadczenie o wielodzietności

Pobierz plik
.docx