Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej