Więcej informacji

Wszystkie przydatne informacje na temat egzaminu, arkuszy i warunków dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Wszystkie przydatne informacje na temat egzaminu, arkuszy i warunków dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/