Nauczanie zdalne

http://spbiesna.szkolnastrona.pl/container/Nauczanie%20zdalne%20(2).mp4