Program innowacji “Ryśliciele w akcji, czyli sketchnoting na lekcjach języka polskiego”

Adresatami innowacji są uczniowie klasy IV oraz testowo V i VI. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/2021 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą raz w tygodniu w ramach zajęć rozwijających kreatywność. Niniejsza innowacja ma na celu usprawnienie procesu uczenia się poprzez skojarzenia, doświadczenie wartości myślenia wizualnego oraz rozwijanie […]

Adresatami innowacji są uczniowie klasy IV oraz testowo V i VI. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/2021 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą raz w tygodniu w ramach zajęć rozwijających kreatywność. Niniejsza innowacja ma na celu usprawnienie procesu uczenia się poprzez skojarzenia, doświadczenie wartości myślenia wizualnego oraz rozwijanie w uczniach umiejętności związanych z twórczym i kreatywnym tworzeniem notatek. Ma ona przede wszystkim budować w uczniach poczucie własnej wartości, zachęcać do wizualnego wyrażania emocji oraz zmierzenia się z własnymi możliwościami i ograniczeniami, a przede wszystkim stwarzać przestrzeń do ekspresji własnego potencjału oraz motywować uczniów do samodzielnej i efektywnej nauki.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową “Ryśliciele w akcji”, na której, oprócz tematyki zajęć, sketchnotek i filmików instruktażowych, zamieszczane są również prace uczniów.

Pliki do pobrania