BIBLIOTEKA

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży, czyli 7 powodów, by czytać

1. Czytanie książek redukuje poziom stresu i ułatwia poznanie innych sposobów regulacji emocji niż te prezentowane w najbliższym otoczeniu. Książki ukazują w jaki sposób ich bohaterowie przeżywają emocje i w jaki sposób sobie z nimi radzą. Są też skutecznym sposobem na wyciszenie przed snem.

2. Czytanie poszerza słownictwo, sprawia, że poznaje się znaczenie nowych słów. Zapoznanie się z nimi w kontekście zdania, znacznie ułatwia ich zapamiętanie. Już w latach trzydziestych Napoleon Hill, w książce „Myśl i bogać się”, zachęcał do poszerzania zasobu słownictwa, które przyczynia się do życiowego sukcesu zarówno na polu prywatnym jak i zawodowym. Nowe słowa wspierają procesy myślowe, co przekłada się bezpośrednio na rzeczywiste działania oraz wyrażanie myśli i uczuć.
 
3. Czytanie książek wzmacnia umiejętność myślenia analitycznego. Im więcej się czyta, tym więcej jest się w stanie dostrzec. Słowo drukowane kształtuje i rozwija również inne zdolności m.in. ułatwia sortowanie i przetwarzanie informacji. Tym samym aktywizuje zdolności logiczne, przydatne przy podejmowaniu decyzji, uczeniu się czy rozwiązywaniu problemów. Czy kiedykolwiek udało się Wam przeczytać powieść i samodzielnie przewidzieć jej zakończenie jeszcze w trakcie lektury?
 
4. Czytanie usprawnia pamięć i pobudza wyobraźnię. Czytelnik tworzy w wyobraźni filmy i obrazy, łączy nową wiedzę z już nabytą, wzmacnia „mięśnie pamięci”, rozwijając je tak samo, jak podnoszenie ciężarów rozwija mięśnie kulturysty. Z każdą nową informacją, mózg tworzy nowe synapsy, poprawia działanie już istniejących oraz spowalnia proces ich obumierania.
  
5. Czytanie pomaga:
  • zwiększyć i utrwalić wiedzę,
  • poszerzać horyzonty,
  • zdobywać wiedzę na tematy nieporuszane w szkole,
  • pogłębiać wiedzę na interesujące nas tematy.
 
6. Czytanie zwiększa zdolność do empatii. Fikcja literacka przedstawia wyimaginowany świat, wprowadza nas w nowe relacje międzyludzkie i pokazuje różne, czasem nowe formy zachowań.  Dzięki temu czytanie zwiększa zdolność do rozpoznawania i rozumienia emocji innych osób. Dzieje się tak, ponieważ błędy popełnione przez bohaterów literackich stanowią świetną lekcję życia. Można uczyć się na ich błędach i doświadczeniach. Nabywa się wiedzę na temat sposobów i możliwości zachowań w dotychczas nieznanych sytuacjach.
 
7. Czytanie to świetny sposób na spędzanie wspólnie czasu. Czytając, dajemy dziecku najcenniejszy dla niego dar – nasz czas, uwagę i miłość. Budujemy więź i zasoby emocjonalne, które będą jego potencjałem i tarczą przez resztę życia. Bezpieczna więź z rodzicem jest niezbędna do dobrego funkcjonowania; zaburzona – osłabia system immunologiczny, obniża zdolności uczenia się, prowadzi do problemów emocjonalnych.
 
Opracowała A. Kuś