Archiwum

Placówka Wsparcia Dziennego organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Drodzy Państwo,
w ramach Placówki Wsparcia Dziennego zorganizowane zostaną zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
Zapisy dzieci do udziału w tych zajęciach proszę zgłaszać pani Ewie Hołdzie – wychowawcy
świetlicy, pod numerem telefonu, z którego się z Państwem kontaktuje.
Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybsze dokonanie zgłoszeń.