Aktualności

Organizacja pracy szkoły ze względu na sytuację pandemiczną w kraju

Ze względu na pandemię COVID-19 ustala się zasady organizacji pracy szkoły opracowane na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny. Zasady te obowiazują od dnia 01 września 2021 r. do odwołania Pliki do pobrania  Organizacja zajęć w czasie pandemii COVID-19.pdf (253.41 KB)

Ze względu na pandemię COVID-19 ustala się zasady organizacji pracy szkoły opracowane na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny. Zasady te obowiazują od dnia 01 września 2021 r. do odwołania

Pliki do pobrania