Program zajęć “Odkrywcy świata – poprzez doświadczanie