Harmonogram roku szkolnego

Harmonogram uroczystości szkolnych oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.