Aktualności

Dzień Papieski – Cywilizacja życia

Podczas uroczystego apelu w naszej szkole wspominaliśmy Patrona św. Jana Pawła II, który 45 lat temu został papieżem.

Na początku zebraliśmy się obok kącika pamięci Patrona, aby odśpiewać Hymn Szkoły.  Następnie uczniowie klasy VII wprowadzili nas w świat pielgrzymek papieskich, poprzez montaż  słowno-muzyczny. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali oraz przyglądali się też prezentacji, gdzie na mniej znanych zdjęciach pojawiał się Ojciec Święty; raz pełen uśmiechu a innym razem powagi i zadumy. Te ogromne tłumy ludzi i przesłanie o zwycięstwie dobra, wolności i życia które przynosi Jezus Chrystus zawsze dają nadzieje na lepsze jutro.

Na zakończenie zaśpiewaliśmy tradycyjnie Barkę a Pani dyrektor uświadomiła wszystkim, że rok 2023 jest dla naszej społeczności szkolnej bogaty we wspomnienia i okrągłe daty, a to nasze spotkanie wpisuje się w cykl imprez upamiętniających 110 rocznicę powstania szkoły w Biesnej i 10 rocznicę nadania jej imienia Jana Pawła II.

Oprac.: J. Orłowski
Fot.: I.Gut