Aktualności

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Tradycyjnie, jak co roku, na przełomie lutego i marca w naszej szkole obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Tym razem 15 marca 2024 r. nasi uczniowie sprawdzili swoje siły w Turlanym Konkursie Literackim „Ludzie – wybory – dramaty…”.

Organizatorem wydarzenia była nauczycielka języka polskiego p. Karolina Janik-Baran, a konkurs miał formę rywalizacji indywidualnej w kategorii klas IV-VI i VII-VIII.

Turlany konkurs literacki „Ludzie – wybory – dramaty…” poświęcony był promowaniu uczniowskich talentów i polegał na napisaniu w ciągu 90 minut (2h lekcyjne) dowolnej formy wypowiedzi o określonej objętości ( klasy IV – VI nie mniej niż 150 słów, klasy VII – VIII nie mniej niż 250 słów). Każdy z uczestników otrzyma kostkę do gry oraz tajemniczą tabelkę. Trzy rzuty kostką zdecydują o tym, jak będzie wyglądał świat przedstawiony opowieści (kim będą bohaterowie, gdzie rozegra się akcja i jakiego problemu będzie dotyczyła). Każdy uczestnik otrzyma też pakiet wsparcia, czyli różnokolorowe zakładki z doraźną pomocą dla młodych pisarzy. Ocenie podlegała: wybrana przez ucznia forma literacka, realizacja pomysłu, zawartość merytoryczna, czyli słowa-klucze z „turlanej” karty, kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo-stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy.

 

W konkursie wzięło udział 12 uczniów klas IV – VIII, a wyniki przedstawiają się następująco:

NR UCZNIA PODCZAS KONKURSU IMIĘ I NAZWISKO KLASA PUNKTY
1. Marlena Kotowicz IV 16/40
2. Nikola Stec IV 17/40
3. Ksawery Szura VII 19/40
4. Bartosz Urbanek VII 24/40
5. Milena Sroka V 17/40
6. Duran Sebastian VI 21/40
7. Anna Warzecha IV 23/40
8. Justyna Wojnarska VI 34/40
9. Paulina Ziomek VI 33/40
10. Oliwier Obrzut VIII 33/40
11. Albert Dziedzina VII 38/40
12. Gabriel Stec VIII 22/40

Laureaci w poszczególnych konkurencjach:

Kategoria klas IV-VI

IMIĘ I NAZWISKO KLASA PUNKTY MIEJSCE
Justyna Wojnarska VI 34/40 I
Paulina Ziomek VI 33/40 II
Anna Warzecha IV 23/40 III

 

Kategoria klas VII-VIII

IMIĘ I NAZWISKO KLASA PUNKTY MIEJSCE
Albert Dziedzina VII 38/40 I
Oliwier Obrzut VIII 33/40 II
Bartosz Urbanek VII 24/40 III

Zmagania uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: p. Dyrektor Brygida Habaj, p. Iwona Gut, p. Karolina Janik-Baran.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody (Karta Niepytajka, Karta Podpowiadajka, Karta Ściągajka).

 

Oprac. i fot.: KJB