CZYSTA GMINA

Sejm RP w dniu 1 lipca 2011 roku przyjął ustawę o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W dniu 15 lipca 2011 roku ustawa została podpisana przez Prezydenta RP.

W roku 2013 został przyjęty przez Radę Gminy Łużna program Budowy Oczyszaczalni Przydomowych.

Wybierz odpowiedni dział aby przejść dalej.


ODPADY KOMUNALNE 
OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE
USUWANIE AZBESTU