REKRUTACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej informuje,
że rozpoczęła się rekrutacja  do oddziału przedszkolnego oraz klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2022/2023

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej lub w gabinecie dyrektora szkoły

1. Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w BiesnejZałącznik nr 1 – Zgłoszenie kandydata do kl. IZałącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie do kl. IZałącznik nr 3 – Potwierdzenie woli uczęszczania do kl. IZałącznik nr 7 – Klauzula informacyjna        2. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w BiesnejZałącznik nr 4 – Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegoZałącznik nr 5 – Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkolaZałącznik nr 6 – Potwierdzenie woli uczęszczania kandydataZałącznik nr 8 – Klauzula informacyjna

        3. Oświadczenia

Oświadczenie o bliskiej rodzinie kandydata zamieszkującej w pobliżu szkoły

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Wypełnioną dokumentację należy złożyć w gabinecie dyrektora szkoły codziennie w godzinach 7.30-15.00. W przypadku jego nieobecności dokumentację można zostawić u wychowawcy oddziału przedszkolnego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej infromuje,
że rozpoczęła się rekrutacja  do oddziału przedszkolnego oraz klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2021/2022

I.  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022:

II.  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022:

II. Obowiązek przedszkolny obowiązuje dzieci 6-letnie (urodzone w 2015 roku)

IV. Obowiązek szkolny obejmuje następujące dzieci:

  1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) — objęte obowiązkiem szkolnym,
  2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) — zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

V. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej lub w gabinecie dyrektora szkoły

       1. Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w BiesnejZałącznik nr 1 – Zgłoszenie kandydata do kl. IZałącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie do kl. IZałącznik nr 3 – Potwierdzenie woli uczęszczania do kl. IZałącznik nr 7 – Klauzula informacyjna        2. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w BiesnejZałącznik nr 4 – Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegoZałącznik nr 5 – Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkolaZałącznik nr 6 – Potwierdzenie woli uczęszczania kandydataZałącznik nr 8 – Klauzula informacyjna

        3. Oświadczenia

Oświadczenie o bliskiej rodzinie kandydata zamieszkującej w pobliżu szkoły

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata