Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej informuje,
że rozpoczęła się rekrutacja  do oddziału przedszkolnego oraz klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2022/2023

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej lub w gabinecie dyrektora szkoły

       1. Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie kandydata do kl. I
Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie do kl. I
Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna
 
       2. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Biesnej
Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna
 

        3. Oświadczenia

Oświadczenie o bliskiej rodzinie kandydata zamieszkującej w pobliżu szkoły

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

Wypełnioną dokumentację należy złożyć w gabinecie dyrektora szkoły codziennie w godzinach 7.30-15.00. W przypadku jego nieobecności dokumentację można zostawić u wychowawcy oddziału przedszkolnego.