Aktualności

Archipelag Skarbów® – warsztaty profilaktyczne

W dniach 28.09 – 29.09.2023 uczniowie klasy 8 wędrowali przez Archipelag Skarbów®. Taką nazwę nosi program profilaktyki młodzieżowej realizowany w naszej gminie, w którego zakresie oddziaływania mieści się wychowanie ku miłości i odpowiedzialności. Działania programu są kompleksowe, obejmują również spotkania z gronem pedagogicznym i rodzicami.

Program dla młodzieży trwał 8 godzin lekcyjnych w układzie dwóch mityngów. Jest to czas zgodny z ramami zakładanymi dla pełnowartościowej realizacji programu Archipelag Skarbów®. Punktem wyjścia do pracy z młodzieżą w programie Archipelag Skarbów® było poszukiwanie szczęścia i realizacji najgłębszych dążeń i marzeń. Odwołanie się do największych marzeń i aspiracji nastolatków sprzyja uzyskaniu silnego efektu profilaktycznego. Realizacja swoich marzeń to wartość, dla której młodzież jest gotowa podjąć trudniejszą drogę życia, wymagać od samych siebie i unikać różnego rodzaju zachowań ryzykownych. Zadaniem trenerów było ukazanie młodzieży, że konsekwencje złych wyborów w okresie dojrzewania mogą pokrzyżować ich dążenia i plany życiowe.

Program przedstawiony został za pomocą symboli i metafor, które w formie narracji i obrazu towarzyszyły przez cały czas pracy z młodzieżą. Taki rodzaj przekazu ułatwia młodym ludziom przyjęcie treści profilaktycznych, a po zakończeniu programu umożliwia posługiwanie się nimi w rozmowach z innymi na tematy związane z życiem, miłością, zdrowym rozwojem i jego zagrożeniami.

Centralnymi symbolami i zarazem rekwizytami wyeksponowanym na widocznym miejscu, które towarzyszyły młodzieży przez cały czas trwania zajęć były skrzynie skarbów. Oznaczały one wszystkie największe „skarby”, czyli najważniejsze cele, które młodzież chciałaby zrealizować w swoim życiu – szczęście, miłość, przyjaźń, realizację pasji. Cały program Archipelag Skarbów® to wspólna podróż, której celem jest wsparcie każdego z uczestników w drodze do odnalezienia w życiu tego, co najważniejsze.

Ważne przesłanie, wynikające z programu jest takie, że każdy człowiek jest „gwiazdą”. Podobnie jak gwiazda ma pięć ramion, tak człowiek składa się z: rozumu, ducha, więzi, ciała i uczuć. Ważne jest, by młody człowiek w swoich wyborach kierował się rozumem. Życie człowieka jest nieustanną podróżą i od nas samych zależy, czy dotrzemy do upragnionego celu, jakim jest szczęście. Można go długo szukać, ale warto, bo jest ono bezcennym darem dla człowieka.

Życzymy naszej młodzieży, by odnaleźli swój skarb – swoje szczęście.