Aktualności

Akademia dla Niepodległej

Od odśpiewania czerech zwrotek hymnu państwowego rozpoczęliśmy w naszej szkole obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości. Od najmłodszych przedszkolaków po ósmoklasistów w odświętnych strojach i z flagami w dłoniach dawaliśmy świadectwo naszej przynależności narodowej. Uczniowie klasy VII przypomnieli wszystkim w jakim trudzie i wysiłku rodziła się wolność po 123 latach zniewolenia. Piękny śpiew i obrazy prezentacji sprawiły, że każdy uczestnik tego spotkania przeżył chwile zadumy i powagi. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy zapłacili najwyższą cenę za naszą wolność i niepodległość. Na zakończenie zaśpiewaliśmy hymn szkoły, którego słowa:

 Z Janem Pawłem Polakiem dobrym bądź….

kochaj Boga, Ojczyznę ludziom daj serce swe

 idź odważnie gdzie jest drogi życia cel – wybrzmiały donioślej niż zwykle.

Oprac.: J.Orłowski

Fot.: A. Obrzut